Established 1948 

  Jai Shri Krishna   

Jagatguru Shri Chandraya Namah

  Shri 108 Mahant
 
Swami Ramdas  Dayaldas Udaseen

Shri Vishnu Dham (Mandir) Badi Omti,Jabalpur (M.P)

Bramhaleen Swami Dayaldas Ji      

Gaddeshwar  Swami Ramdas Ji

  Main festivals of Vikram Samvat 2063 year 2006-2007